Egészen egyedi stílusban kerültek feldolgozásra az ószövetségi történetek, Szokács Eszter írónő által. A négy kötetben számtalan ismert és kevésbé ismert Bibliai elbeszélés kapott helyett. A sorozat által a világ teremtésétől egészen Salamon király haláláig juthatunk el. A könyvek sorrendje, a Bibliai cselekmények sorrendje alapján:első a Kezdetben, melyben Jákob életét ismerhetjük meg, ezt követi a József című kötet, ahol a címadó kalandos élettörténetéről olvashatunk, harmadik könyv Mózes életét és nagyszerű cselekedetét ismerteti, amelyben kivezetni a zsidó népet Egyiptomból, a negyedik könyv a Királyok, benne a legnagyobb próféták és uralkodók meséivel. A kötetek egymástól függetlenül is kerek egész történetet alkotnak , de az igazi élményt a teljes sorozat olvasás nyújtja. Ezáltal egy komplett képet kaphatunk az Ószövetség ősapáiról, prófétáiról és királyairól. A cselekmény rendkívül lebilincselő, olvasása közben magával ragad, szinte azt érezzük mi is ott vagyunk az ősökkel a pusztán, Egyiptomban vagy akár az ígéret földjén. A jól ismert események az író által kitalált szálakkal oly módon fonódnak össze, hogy az teljes egészében valóságosnak hat. A szereplők ábrázolása alapos, kiemelten hangsúlyos az Istennel való kapcsolat milyenségének bemutatása.

Nagyon régen nem olvastam ennyire érdekes könyvet, s mindezt úgy, hogy az eredetileg gyerekeknek szól. Szerencsére a kisfiam számára is ugyanezt a magával ragadó élményt nyújtja minden este , hiszen egy fejezetnél még sohasem lehetett abbahagyni a felolvasást. Fontos kiemelnem, hogy a szórakoztató élmény mellé tudást is kapunk. Ez is az  erénye a könyveknek, hiszen a Biblia ismerete az alapműveltség fontos része.

A kötetek így egyben tökéletes karácsonyi ajándékul szolgálnak 8 éves kortól bárkinek.

Kezdetben

A nyitóképben egy pásztor meséli el fiának a teremtés történetét. Ezután kiderül, hogy az apa Jákob a fiú pedig legkisebb gyermeke József. Ily módon tárul elénk Ádám és Éva, Káin és Ábel, Noé és a bárkája valamint Bábeli zűrzavar történetei. A visszaemlékezések mellett megismerjük József és Jákob kapcsolatát is. Jákob családjával elindult Kánaánba a gyökereihez így egyre többet mesélt fiának, Isten és Ábrahám szövetségéről,Izsákról és Sáráról. Ahogy közeledtek Kánaánba Jákob rossz hírt kapott. Bátyja, Ézsau 400 emberrel tart feléjük. Jákob ideges lett és magyarázatot kellett adnia fiának, miért fél annyira. S bár szégyellte fia előtt cselekedetét, mégis elmesélte neki, hogyan szerezte meg anyja segítségével ,jogtalanul Ábrahám áldását. Isten viszont az ideges Jákobnak üzenetet küldött, áldását kapott és új nevet :Izraelt. A férfi aggodalma alaptalan volt, Ézsau nagy szeretettel fogadta öccsét. Az öröm azonban nem tartott sokáig, Ráhel ugyanis belehalt gyermeke, Benjámin születésébe. Utolsó története, melyet elmesélt fiának a kettejük története volt. Az anyja és apja szerelmének történetéből József megtanulta a türelem eredményességét és szerelem erejét. A könyv zárójelenetében József öccsének Benjáminnak adja át azokat a családi történeteket, melyeket édesapjától tanult.

József

Ez a könyv ott folytatódik, ahol a kezdetben befejeződik. József ugyanúgy imádta Kánaán vidékét, mint Jákob. Apja minden gyermekénél jobban szerette Józsefet és ezt nem is rejtette véka alá. Előszeretettel dicsérgette a többiek előtt, sőt a vásárból is csak neki hozott ajándékot, egy köntöst. Nem csoda, hogy a többiek irigyek voltak rá. Miután a fiú egy reggel elmesélte álmát, amely arról szólt, hogy testvérei behódoltak előtte,azok haragja akkorára nőtt, hogy beledobták egy kiszáradt kútba,majd eladták rabszolgának az egyiptomiaknak. A testvérek azt hazudták apjuknak, hogy Józsefet megették a vadállatok. József Egyiptomban került, ahol tudása és talpraesettsége által egészen a fáraó első emberévé válik. A kalandos út, mely a börtöntől a fáraóig vezetett, izgalmas szálként jelenik meg a regényben. A 7 gazdag majd szűkös év eseményei vezetnek odáig,hogy József ismét szembetalálja magát testvéreivel, ám azok bebizonyítják számára, hogy meg tudtak változni. A történet legszebb része maga a megbocsájtás ill. apa és fia megható találkozása volt.

Mózes

Mirjam aggódva figyeli várandós anyját, aki szemlátomást nem felhőtlenül örül harmadik gyermeke érkezésének. A gyermek megszületése után kiderül, hogy a fáraó egy jövendölés miatt, minden fiú gyermeket megölet, ezért a család egy kosárba rakja a babát és a Nílus vizére teszik. Mirjam követi a vízben úszó kosarat,amit a fáraó lánya talált meg. Testvére segítségével a kis Mózes visszakerül anyjához,ám három éves kora után a fáraó lányával él. Mózest hiába neveli pompában az egyiptomi uralkodói család ,gyökereit nem tudja megtagadni. Hosszú és veszélyes úton visszatalál népéhez, ezért Isten rábízza ,hogy vezesse ki Egyiptomból a zsidókat. A hétcsapás ,a megnyíló Vörös-tenger ellenére is a nép hitetlen maradt. Büntetésük  40 év vándorlás  a pusztában. Kánaánba csak a büntetés letelte után, Józsué vezetésével léphettek be. A záróképen Mózes megöregedve, ám elégedetten tekint végig Kánaánon.

Királyok

A könyv a főpapok életével , azok azon cselekedetével kezdődik , amelyek oda vezettek, hogy a zsidó nép királyt szeretett volna magának. Az első ilyen vallási vezető Éli volt, de ő gyengeség miatt megbukott, őt követte Sámuel, aki szintén nem tudott Istenhez teljesen hű lenni, ezért Isten és a nép úgy döntött szükség van egy királyra. Az elsőt sorsvetéssel választották ki .Így az Úr akarata szerint Saul lett az első uralkodó. Őt, mivel többször megszegte a törvényt, Dávid követte a trónon. Dávidnak királyként mindene megvolt győztes csaták, hatalmas palota, rengeteg feleség ám. Mégsem elégedett meg ennyivel, más feleségére vágyott .Isten megharagudott rá ezért és megbüntette. Fia Salamon bölcs és jó királya lett a zsidó népnek.E három uralkodó kalandos életét és bukását olvashatjuk a befejező,záró kötetben.